Meno inkubatoriai

Daugiau informacijos apieLietuvos  inkubatorius ir jų veiklą rasite kategorijoje: Meno inkubatoriai .

Lietuvoje pradedami steigti menų inkubatoriai. Jų tikslas sutelkti menininkus, sudaryti jiems sąlygas kurti, demonstruoti ir realizuoti savo darbus.

Kartu menų inkubatoriai ugdys menininkų verslumą. Šių ne pelno organizacijų steigimui iki 2013 m. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų numatyta 60 mln. Lt.

Menų inkubatorius – tai pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra padėti įvairių meno rūšių atstovams ir su menu susijusiems verslininkams. Rita Armonienė, šiems projektams Europos Sąjungą paramą skirstančios Ūkio ministerijos atstovė, sako, kad inkubatorių veiklą galima suskirstyti į 3 grupes.

„Menų inkubatoriai pirmiausia siekia meną susieti su verslu. Kitas tikslas yra prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo. Dažniausiai menų inkubatorių buveinėmis tampa istorinę vertę turintys pastatai. Raudondvario dvaro žirgyno ar Telšių amatų mokyklos pastatai, Žeimių ir Žemaitkiemio dvarai – tai objektai, kuriuos menų inkubatoriai nori rekonstruoti ir pritaikyti menininkų kūrybai, darbų eksponavimui. Galiausiai menų inkubatoriai skatina visuomenės aktyvų įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, pvz., jie organizuoja įvairius renginius, parodas, užsiėmimus. Tokie renginiai tampa ir turistų traukos objektu“, – pasakoja R. Armonienė, Ūkio ministerijos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros politikos skyriaus vedėja.

Nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio, kai buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, Ūkio ministerija sulaukė 17 projektų iš visos Lietuvos. Bendra prašoma pinigų suma siekia daugiau nei 140 mln. Lt. Į antrąjį projektų atrankos etapą pateko 15 pretendentų. Mokys pragyventi iš meno R. Armonienė teigia, kad menų inkubatoriai sieks paneigti nusistovėjusį stereotipą, kad iš meno neįmanoma pragyventi.

„Menininkai, studijuodami menų mokykloje ar akademijoje, dažniausiai gauna tik labai specifnes, praktines, daugiau su konkrečiu menu, amatu susijusias žinias Neturint informacijos kaip pradėti ir plėtot verslą, išgyventi iš meno tikrai sunku. Būten šią problemą sprendžia menų inkubatoriai. Jie žemesne nei rinkos kaina nuomoja patalpas skirtas kūrybai, organizuoja ar padeda orga nizuoti nemokamas darbų parodas, rengin ius, spektaklius. Dauguma Ūkio ministerijos gautų paraiškų dėl menų inkubatorių steigi mo numato ir pagalbą pradedantiems verslą menininkams. Bus teikiamos metodinės i techninės konsultacijos apie verslą bei jo plėtrą, padedama tvarkyti dokumentus rengti verslo planus ar didinti žinomumą“, – pasakoja Ūkio ministerijos atstovė.

Palma Urbanavičienė, Telšių menų inku batoriaus direktorė, taip pat dalyvauja konkurse dėl Europos Sąjungos paramos. Ji sako, kad menų inkubatoriai jauniems me nininkams tampa geru tramplynu į sėkmę.

„Menų inkubatoriai jauniems menin inkams yra nepaprastai gera galimybė ne tik kurti, bet ir išgyventi iš šio amato ar ho bio. Telšių menų inkubatorius steigiamas Telšių mieste, kur veikia dvi meno disciplinų švietimo įstaigos – Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas ir Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakultetas. Šių mokymo įstaigų absolventai yra aukštos kvalifkacijos menininkai dėl savo įgyjamo išsilavinimo specifkos galintys įsilieti į regiono kūrybinių industrijų sektorių“, – teigia P. Urbanavičienė.

Telšių menų inkubatoriaus direktorė pasakoja, kad jeigu pavyks gauti prašomą paramą, naujasis menų inkubatorius vienoje erdvėje suvienys 25–30 kūrybinių industrijų atstovų – baldžius, medalininkus, kostiumų dizainerius ir kitus bei asmenis, plėtojančius su menu susijusius verslus. P. Urbanavičienė sako, kad jų inkubatorius padės menininkams surasti savo nišą, organizuoti darbų parodas, užsiimti narių kūrinių prekyba internetu.

Idėja kurti menų inkubatorius kilo iš kitų šalių, ypač Didžiosios Britanijos, patirties. Šioje šalyje menų inkubatoriai suaktyvino menininkus, išmokė juos verslumo įgūdžių bei padidino visuomenės susidomėjimą menu. Lietuvoje kol kas aktyviau veikia tik pora menų inkubatorių – „Menų spaustuvė“ ir „Užupio meno inkubatorius“.

Šaltinis: www.valstietis.lt